Show simple item record

dc.contributor.advisorΕυθυμιάδου, Σίσσυ
dc.contributor.authorΕυσταθίου, Χρύσα
dc.contributor.otherEfstathiou, Chrysa
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-10-03
dc.date.accessioned2016-10-03T12:02:44Z
dc.date.available2016-10-03T12:02:44Z
dc.date.copyright2016-08
dc.date.issued2016-10-03
dc.identifier.otherΔΠΠ/2016/00110el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2672
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ περιορισμός των υδατικών αποθεμάτων του πλανήτη λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αλλά και της κακής διαχείρισης είναι ευρέως γνωστός. Το γεγονός αυτό έχει θέσει επιτακτική την ανάγκη για εξεύρεση νέων εναλλακτικών πηγών νερού. Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων είναι μια υποσχόμενη εφαρμογή με ποικίλα οφέλη (προστασία, διατήρηση και βελτίωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, οικονομικά οφέλη κ.α.) αλλά και πιθανούς κινδύνους εάν δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που έχει εντάξει στο υδατικό της ισοζύγιο το ανακυκλωμένο νερό σε αρκετά μεγάλο βαθμό, το οποίο αξιοποιεί στο μεγαλύτερο ποσοστό για την άρδευση καλλιεργειών και χώρων πρασίνου. Ένα από τα βασικότερα καταγεγραμμένα εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρακτικής αυτής στην Κύπρο αλλά και διεθνώς είναι η κοινωνική αποδοχή. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης των πολιτών της επαρχίας Πάφου σχετικά με την χρήση του ανακυκλωμένου νερού και της προθυμίας τους για κατανάλωση αγροτικών προϊόντων που παράχθηκαν με ανακυκλωμένο νερό. Για την υλοποίηση της χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο και έγινε ανάλυση των δεδομένων. Βρέθηκε ότι ο βαθμός ενημέρωσης των πολιτών για τα υδατικά προβλήματα είναι αρκετά μεγάλος αλλά ο βαθμός ενημέρωσης τους για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού είναι περιορισμένος και οι περισσότεροι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση. Η προθυμία τους για κατανάλωση αγροτικών προϊόντων που παράγονται από το ανακυκλωμένο νερό είναι σε μέτριο βαθμό, ενώ μεγαλύτερη είναι η προθυμία για επίσκεψη πάρκων που αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό. Επιπρόσθετα, οι κυριότεροι λόγοι ανησυχίας του κοινού που καταγράφηκαν είναι ο κίνδυνος για την υγεία τους λόγω φόβου για την παρουσία βλαβερών ουσιών και μικροβίων στο ανακυκλωμένο νερό, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για την αποδοχή τους είναι ο βαθμός ενημέρωσης τους και η εμπιστοσύνη τόσο προς τους εμπλεκόμενους γεωργούς όσο και προς τις ελεγκτικές αρμόδιες αρχές.el_GR
dc.format.extent126 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑνακυκλωμένο νέρο -- Κύπροςel_GR
dc.subjectRecycled water -- Cyprusel_GR
dc.titleΗ χρήση του ανακυκλωμένου νερού. Μελέτη περίπτωσης της επαρχίας Πάφουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIt is a widely known fact that water reserves on the planet are continuously reducing due to the rapid population growth, improvements in quality of life and mismanagement of water sources. This has made it imperative to find new alternative sources of water. The recovery and reuse of wastewater is a promising application with various benefits (protection, preservation and improvement of surface and ground water, increasing crop productivity, economic benefits, etc.) but which also withholds potential risks if not handled appropriately. Cyprus is one of the countries which has included the recycled water in its water balance in a quite high degree with its major uses are mainly the irrigation of crops and green areas. A main recorded obstacle to the further development of recycled water use in Cyprus and internationally as well is social acceptance. The purpose of this master thesis is to investigate the degree of awareness of the Paphos public about the use of recycled water and their willingness to consume agricultural products produced with recycled water. A specific questionnaire was used for recording the data which were further analyzed. It was found that the level of public information regarding water issues is quite large, but the degree of information on the use of recycled water is limited and most wish further information. Their willingness to consume agricultural products produced irrigated with recycled water is medium, while their willingness to visit parks irrigated with recycled water was much higher. Additionally the main recorded concerns of the public were health related reasons due to the acknowledged risk caused by the presence of harmful substances and microbes in recycled water while major factors that increase the level of acceptance regarding recycled water grown products were the level of awareness and the level of trust of both farmers' good practices and controlling authorities.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record