Show simple item record

dc.contributor.advisorΝικολέντζος, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΚυριακίδης, Θεοφύλακτος
dc.contributor.otherKyriakides, Theofylaktos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-28
dc.date.accessioned2016-09-29T07:03:10Z
dc.date.available2016-09-29T07:03:10Z
dc.date.copyright2016-06
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2016/00062el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2650
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Η παρούσα μελέτη διερεύνησε το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των ειδικευόμενων ιατρών που ασκούνται σε χειρουργικές ειδικότητες του Ελληνικού και του Βελγικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και η ικανοποίηση των ειδικευομένων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο των ίδιων όσο των νοσοκομείων στα οποία εργάζονται. Τέλος, διερευνήθηκαν τα βασικότερα προβλήματα που συναντώνται στα δύο συστήματα υγείας και σχετίζονται με τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Μέθοδος: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη με 50 ειδικευόμενους από το κάθε σύστημα υγείας και εθελοντική συμμετοχή. Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο με δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα υγείας, ενώ το δεύτερο περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory. Αποτελέσματα: Τόσο στους Έλληνες όσο και στους Βέλγους ειδικευόμενους παρατηρήθηκαν στοιχεία επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 54% των πρώτων και το 50% των δεύτερων βίωσαν μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (p=0,7), το 92% και το 80% αντίστοιχα υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης (p=0,046) ενώ το 88% των μεν και το 58% των δε (p=0,002) χαμηλά επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων (p=0,002). Αναφορικά με τις συσχετίσεις, καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν σχετίζονταν με την συναισθηματική εξάντληση, ενώ βρέθηκε ότι οι ιατροί στην Ελλάδα παρουσίαζαν υψηλότερη εξουθένωση για την αποπροσωποποίηση και τα προσωπικά επιτεύγματα σε σχέση με τους Βέλγους καθώς και ότι οι γενικοί χειρουργοί ήταν περισσότερο εξουθενωμένοι σε σχέση με τους γυναικολόγους αναφορικά με τα προσωπικά επιτεύγματα. Δηλώσαν ακόμα πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις παροχές των δημόσιων νοσοκομείων σε ποσοστό 46% και οι δύο ομάδες, ενώ από τις παροχές των ίδιων απέναντι στους ασθενείς σε ποσοστά 46% και 52% αντίστοιχα. Τέλος, θεώρησαν ως βασικότερο πρόβλημα στο σύστημα υγείας οι μεν Έλληνες τις μεγάλες λίστες αναμονής για τα εξωτερικά ιατρεία (36%) και τα χειρουργεία (24%) καθώς και την έλλειψη υλικών (12%), ενώ οι Βέλγοι την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών (60%) και την απουσία συστηματικής παρακολούθησης (8%). Συμπεράσματα: Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης παρουσιάζεται στους ειδικευόμενους και των δύο συστημάτων επηρεάζοντας την εργασιακή τους απόδοση. Κρίνεται σκόπιμη η πρώιμη αναγνώριση του φαινομένου και η ταυτόχρονη θέσπιση μοντέλων πρόληψης των εκλυτικών παραγόντων. Τέλος, είναι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τόσο τις εργασιακές συνθήκες όσο και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και κατ’ επέκταση τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.el_GR
dc.format.extent73 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕπαγγελματική εξουθένωσηel_GR
dc.subjectBurnout syndromeel_GR
dc.subjectΕπαγγελματίες υγείας -- Επαγγελματική εξουθένωσηel_GR
dc.subjectHealth professionals -- Burnout syndromeel_GR
dc.titleΤο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout) στους νέους επαγγελματίες υγείας: Συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ ειδικευόμενων ιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων του Ελληνικού και του Βελγικού συστήματος υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim: The aim of this study was to investigate and compare the level of burnout between the residents of surgical specialisations in Greece and Belgium and its correlation to demographic factors. In addition, the secondary outcomes were the residents’ satisfaction from the healthcare system and from their own professional performance. Finally, the identification of the main disadvantages of these healthcare systems was observed. Method: An anononymus questionnaire, separated in two parts, was given to 50 voluntear residents from each system. The first part included the demographic characteristics of the populations, as well as information about the healthcare systems and the second part the Maslach Burnout Inventory questionnaire. Results: Elements of burnout were found in both Greek and Belgian residents. In the first group the 54% of the participants was found with medium levels of emotional exhaustion in addition to the 50% in the second (p=07). Additionally, the 92% and the 80% respectively were found with high levels of depersonalization (p=0.046). Finally 88% and 58% from each group were observed with reduced personal accomplishment (p=0,002). No correlation was found between the independent variables and the emotional exhaustion. In the contrary a correlation between the country and the levels of depersonalization and personal accomplishment was found, with the Greek residents to present higher levels. Moreover the general surgeons presented higher level of burnout regarding the personal accomplishment compared to the gynecologists. The 46% in both gouprs described high and very high satisfaction from the services of hospitals and the 46% and 52% respectively from the own services. Finally Greek residents described that the most important disadvantages of the Greek healthcare system were the waiting lists in outpatient clinic (36%) and in the operating theatre (24%) as well as the lack of material (12%). In addition, the Belgian residents defined as main disadvantages of the Belgian healthcare system the management of the emergency cases (60%) and the continuity of care (8%). Conclusion: Burnout was found among residents of both healthcare systems with direct influence in their professional performance. An early investigation of the syndrome is necessary, as well as measures to avoid its expression have to be taken. Changes are needed in order to improve the quality of life of the medical practitioners and of the healthcare services.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record