Show simple item record

dc.contributor.advisorΑστερίου, Δημήτριος
dc.contributor.authorΓιαννόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.otherGiannopoulos, Nicolaos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-20
dc.date.accessioned2016-09-20T08:43:32Z
dc.date.available2016-09-20T08:43:32Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-09-20
dc.identifier.otherMBA/2016/00427el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2635
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΜε δεδομένο το ιδιαίτερα επικίνδυνο και ρευστό περιβάλλον στο οποίο καλείται να επιχειρεί καθημερινά η ΠΑ, η εξοικείωση του προσωπικού της με την ανάλυση και την διαχείριση του κινδύνου γίνεται μείζονος σημασίας. Οι αρχές του Risk Management (ISO 31000, 2009) έρχονται να βοηθήσουν στο έργο αυτό και να δημιουργήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη κάθε σχεδίου ενεργείας, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση ενός αναμενόμενου κινδύνου είτε μιας έκτακτης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εντοπίσει τις απόψεις ενός συγκεκριμένου συνόλου των αξιωματικών της Π.Α., των ιπταμένων, σχετικά με την αξία που αυτοί προσδίδουν στο RM. Απώτερος σκοπός είναι η καταγραφή και ερμηνεία των θέσεών τους αναλόγως της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Παράλληλα όμως και η καταγραφή των απόψεών τους επί της παρεχόμενης επί του αντικειμένου εκπαίδευσης, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων προς βελτίωση αυτής. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η μέθοδος της δημοσκόπησης. Σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δεδομένα των ερωτηθέντων, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν περεταίρω οι απόψεις τους επί συγκεκριμένων ερωτημάτων, με την χρήση οικονομετρικών μεθόδων. Το σημαντικότερο εύρημα είναι η αναμφισβήτητη αναγνώριση της αξίας του RM και της εκπαίδευσης σε αυτό, με την αύξηση της επαγγελματικής και πτητικής εμπειρίας των ερωτηθέντων. Συγχρόνως όμως, παρατηρείται και μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παραπάνω αντιλαμβανόμενης αξίας της διαχείρισης του ρίσκου και των ιπταμένων που υπηρετούν σε μαχητικά αεροσκάφη. Παρά ωστόσο τις όποιες διαφοροποιήσεις, σημειώνεται μία σύγκλιση απόψεων σχετικά με την προσφορά του. Έτσι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ενστερνίζεται την άποψη ότι το RM και η εφαρμογή των αρχών του, προάγει την ασφάλεια των πτήσεων και την προστασία των μέσων της ΠΑ, έμψυχων ή μη. Τέλος, ανάλογη ομοφωνία παρατηρείται και στην προοπτική της εισαγωγής της εν λόγο εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) αλλά και στην ανάγκη προσαρμογής της στις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν την εκάστοτε μονάδα και τύπο αεροσκάφους.el_GR
dc.format.extent73 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectRisk managementel_GR
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνουel_GR
dc.titleΗ συμβολή του Risk Management (RM) στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολεμικής αεροπορίας (ΠΑ)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBearing in mind the dangerous and uniquely challenging environment in which the Hellenic Air Force (HAF) operates daily, the familiarization of all personnel with the procedure of risk assessment and management becomes of special interest. The principals of Risk Management (ISO 31000, 2009) aid in creating guide lines for any course of action required to confront an expected threat or an emergency situation. On this account, the present study attempts to detect the opinions of the pilot officers of the HAF, upon the value that they see within RM. The ultimate purpose is initially the listing and interpretation of their views concerning the benefits of RM, in accordance with various aspects of their professional experience. Secondly, the recording of their opinions concerning the provided training on RM, in order to draw conclusions and provide certain recommendations for improvement. For the accomplishment of the above purpose, the survey method was selected and employed. In relation with occupational data, the given answers were gathered and further analyzed via econometric methods, to extract useful conclusions. The most important finding is the positive correlation between the acknowledgement of the value of RM and its respective training, with the increase of the professional and flight experience of the officer pilots. However, at the same time, a negative association is observed among the above mentioned value of RM and the existence of fighter experience between the respondents. In spite though of whichever differentiation detected, there is a common attitude and a convergence of opinions, regarding the positive effects of RM. Therefore the majority of the officers taking part in the survey, embrace the thought that RM culture and the implementation if its principles, promotes flight safety, personnel protection and preservation of material resources. Finally, an equivalent agreement among the opinions expressed, is noted with the perspective of introducing RM training to the academic schedule of the HAF Academy, and with the need to adjust the yearly courses held to the particularity characterizing different units and aircraft types.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record