Show simple item record

dc.contributor.advisorΑσσιώτης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΞανθόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherXanthopoulos, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-08
dc.date.accessioned2016-09-19T08:20:31Z
dc.date.available2016-09-19T08:20:31Z
dc.date.copyright2016-06
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.otherMBA/2016/00452el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2623
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της διατριβής ήταν αρχικά η παρουσίαση και προσέγγιση του φαινομένου της διαφθοράς ως ένα νέο οικονομικό έγκλημα που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και με τρόπο επιβλαβή το κοινωνικό σύνολο, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε ηθικό καθώς επίσης και η ανάδειξη των θεσμοθετημένων ελεγκτικών μηχανισμών κατά της διαφθοράς και των τρόπων δράσης τους στη μάχη για την καταπολέμησή της. Η Έρευνα προσπάθησε να προσεγγίσει το φαινόμενο μέσα στους κόλπους της ελληνικής φορολογικής διοίκησης (εφορίες – τελωνεία), προκειμένου να αναδείξει το πώς αντιλαμβάνονται οι υπάλληλοι του Υπουργείου των Οικονομικών το συγκεκριμένο φαινόμενο και ποιες είναι οι προοπτικές αντιμετώπισής του. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν με την πραγματοποίηση δομημένων συνεντεύξεων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών που υπηρετούν σε εφορίες και τελωνεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: Παρατηρούνται φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της ελληνικής φορολογικής διοίκησης; Επηρεάζει η διαφθορά τα Δημόσια Έσοδα του Κράτους και την οικονομική ανάπτυξη; Η εξυπηρέτηση του Πολίτη αποτελεί πυξίδα των ενεργειών της Υπηρεσίας; Πόσο κοστίζει στον επιχειρηματικό τομέα η διαφθορά; Πόσο επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό; Αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων και των αγαθών; Ποια μέτρα προτείνονται για την πάταξη της διαφθοράς στην ελληνική φορολογική διοίκηση; Από την Έρευνα που διενεργήθηκε εξήχθησαν χρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις της διαφθοράς στην Υπηρεσία, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της διαφθοράς, όσον αφορά το νομικό & θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη διαφθορά, όσον αφορά την επίπτωση των εσωτερικών και εξωτερικών φορολογικών & τελωνειακών ελέγχων στα επίπεδα της διαφθοράς στην ελληνική φορολογική διοίκηση, όσον αφορά την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών και τελικά όσον αφορά την πρόληψη και ευαισθητοποίηση της Δημόσιας Ακεραιότητας. Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός της στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσω της κατάρτισης ενός Στρατηγικού Σχεδίου καταπολέμησης της Διαφθοράς. Αποστολή της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης είναι να παρέχει προς τους πολίτες, τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν τις φορολογικές και τελωνειακές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας νόμους που προάγουν την αντικειμενικότητα και την ισονομία προς όλους. Για την υλοποίηση του οράματος, η ελληνική Φορολογική Διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα θετικό και ανθεκτικό κλίμα κατά της διαφθοράς, να επικοινωνήσει τις συνέπειες της διεφθαρμένης συμπεριφοράς και να ευαισθητοποιήσει το σύνολο του προσωπικού της.el_GR
dc.format.extent86 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαφθοράel_GR
dc.subjectCorruptionel_GR
dc.subjectΔιαφθορά -- Οικονομικές επιπτώσειςel_GR
dc.subjectCorruption -- Economic impactel_GR
dc.titleΤο φαινόμενο της διαφθοράς: Ένα σύγχρονο οικονομικό έγκλημα πρόληψη και καταστολή απο την ελληνική φορολογική διοίκησηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe aim of the thesis was originally the presentation and the approach of the phenomenon of corruption as a new economic crime that affects the community, directly or indirectly and with a harmful manner, both in economic and ethical level, as well as to pinpoint the institutionalized control mechanisms against corruption and their ways of action in the battle to fight it. The survey attempted to approach the phenomenon within the set of the Greek tax administration (tax offices – customs), in order to highlight how the officials of the Ministry of Finance perceive this phenomenon and what are its dealing perspectives. The method that it was followed was by doing structured interviews with officials of the Ministry of Finance who serve in tax offices and customs in Thessaloniki. Key research questions were asked: Are phenomena of corruption observed within the Greek tax administration? Does corruption affect the Government Revenue and economic growth? Is the citizen’s care o compass of the Bureau’s actions? How much does the corruption cost to the business sector? How does it affect the fair competition? Does it increase the cost of business and goods? What measures are proposed to fight corruption in the Greek tax administration? From the survey conducted, useful results were drawn regarding the impact of corruption in the Bureau, regarding the economic impact of corruption in the legal and institutional framework related to corruption, regarding the impact of internal and external tax and customs checks to the levels of corruption in the Greek tax authorities, regarding the need for cooperation among the competent Services and ultimately regarding the prevention and awareness of the Public Integrity. In conclusion, the design of the strategic struggle against corruption of the tax and customs administration should be oriented at the national strategy to fight corruption through the establishment of a Strategic Plan to fight corruption. The mission of the Tax and Customs Administration is to provide the best possible services to the citizens by helping them understand and fulfill their tax and customs obligations by applying laws that promote objectivity and equity to all. To achieve this vision, the Greek Tax Administration should create and implement a positive and resistant climate against corruption, to communicate the consequences of corrupt behavior and to raise awareness of its personnel.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record