Πρόσφατες υποβολές

 • Steam generation & Distribution system in Remedica Ltd 

  Christou, Theofanis (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2023-05)
  This project is describing the steam generation system in a pharmaceutical company in Limassol, Cyprus. The chosen company is Remedica Ltd. At this master thesis is present the basic operating principles of steam boilers ...
 • Design of a cooling network for industrial units 

  Constantinou, Nektarios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-11)
  This study will present the distribution of cooling system in an industrial unit and we will try to find out unknown cooling capacity and flow rates to identify some issues for cooling load demand covering. We will deal ...
 • Energy management and sustainability in non residential buildings based on green deal 

  Οικονομίδου, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  This study deals with providing some solutions to a print factory, located in Nicosia, Cyprus, in order to reduce electricity energy consumption and also reduce its carbon footprint to the environment. Based on national ...
 • Energy consumption and thermal comfort in office building 

  Bakalis, Panagiotis (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-06)
  The existence of buildings, whether these serve as spaces to live in or as working places, aim to assists the human activity, as well as it provides protection from exterior weather conditions. However, very often in the ...
 • Energy assessment of thermal indoor conditions in office buildings. 

  Kanellos, Konstantinos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-06)
  This Paper is the second part of the Master Thesis under the Topic Title “Energy Assessment of Thermal Indoor Conditions in Office Buildings”. In the first part, the energy consumption of the building sector, and especially ...
 • The establishment of a pedestrian sustainable mobility index for use in urban environments 

  Mouzas, Antony John (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Sustainable mobility has been considered one the most important challenges in climate adaptation. It is responsible for a large amount of emissions and also has impacts on health, energy costs and CO2 emissions. This ...
 • Energy efficiency and decarbonisation of a small or medium enterprises 

  Argyrou, Theodotos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Small and Medium Enterprises (SMEs) named business that have a certain restrictions on employee number, financials number and usually are family enterprises. Also, SME can separate into medium-sized business, small business ...
 • Solar glare hazard analysis of PV farms near airports 

  Stavrou, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Renewable energy sources and photovoltaic installations in particular, are gaining ground in the power supply sector. It is of great importance to assure that this technology does not pose any threat to humans and the ...
 • Stirling engines for low-temperature solar-thermal-electric power generation. 

  Ιωάννου, Γιάννος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η εποχή των ορυκτών καυσίμων έδωσε την ευκαιρία για μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις που «οδήγησαν» στη λεγόμενη εποχή της βιομηχανικής επανάστασης αλλάζοντας τον τρόπο ζωής των ανθρώπων ριζικά. Ένα από τα μειονεκτήματα που ...
 • Energy performance and user’s behavior for residential buildings 

  Σκουφός, Πέτρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Occupant or user behavior is known to be one of the main factors of uncertainty in the prediction of building energy use. Extended literature reviews linked the large performance gaps between residential buildings with the ...
 • Reducing the ecological and the energy footprint in a company through redesigning the energy resource (renewable energy sources), eco-design (green buildings for energy saving) and improvement of production/commercial processes to reduce energy consumption and waste. 

  Ταργατζάκης, Σπυρίδων (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Over the last decades, in both global and pan-European levels, there has been an unprecedented increase in the interest regarding the unwanted greenhouse gas emissions due to their harmful nature. Energy has always been ...
 • Energy management practices in office buildings development of an energy management system for a small medium enterprise. 

  Λουκά, Γιώργος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-04)
  Energy Management constitutes one of the main areas of sustainable energy practices. Especially in the building sector, energy management constitutes a significant operation which may assist an organization, in this case ...
 • Dynamic modelling of seasonal solar thermal energy storage 

  Koumides, Phivos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-11)
  Our world is on the verge of a new era where fossil fuels are no longer viable. The rapidly emerging renewable energy sources, such as solar and wind, are intermittent in nature, where supply does not coincide with demand. ...
 • Numerical application for the calculation of thermal transmittance of building elements. 

  Ευθυμίου, Ελένη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  In this master thesis, six building elements, three external walls, two roofs and a column consisting of a number of layers of different materials were studied. All the building elements were studied as plane surfaces ...
 • Stirling engines for low temperature solar thermal electric power generation. 

  Διαβάτης, Θεόδωρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  The subject of this master thesis is the design and development of a Stirling engine for low temperature solar thermal electric power generation. The purpose of the system is to incorporate low-cost materials and simple ...
 • Utilizing near zero energy buildings in different locations in Greece with photovoltaics systems. 

  Σταυρόπουλος, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  The main axes of the dissertation will be the case study of Near Zero Buildings using modern techniques, as well as photovoltaic systems for energy production and self-consumption with the aim of reducing the energy ...
 • Solar energy in industrial processes 

  Filippou, Anastasia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This dissertation is about solar systems used in industrial processes. In our case, the process that has been studied is the yogurt maturation. This industrial process requires temperatures at 45 οC. The purpose of the ...
 • Seawater desalination with renewable energy sources 

  Panou, Alexia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  The aim of this Capstone project is to study desalination technologies and the possibility to combine them with Renewable Energy Sources. The first part of the project is a literature review of the most advanced desalination ...
 • Investigation of the energy performance of school buildings 

  Arvaniti, Virginia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-09)
  Aim of this project is the investigation of the energy performance of four school buildings at Anatolia College, which is a Private School in Thessaloniki, Greece in the C Climatic Zone. For this purpose we collected data ...
 • Energy upgrade of school buildings 

  Paraskevas, Thomas (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  The greenhouse effect has been a major contributor to the formation of the European Union legislation concerning Energy technology systems and the use of more efficient and “greener” systems in the buildings sector. The ...

Δείτε περισσότερα