Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Συνεργατικά δίκτυα: Η απάντηση του φαρμακείου στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην φαρμακευτική αγορά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.