Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

"Re-Branding Greece" Προς αναζήτηση ενός αποτελεσματικού υποδείγματος στρατηγικής επικοινωνίας: Κριτική παρουσίαση και αξιολόγηση του Nation Branding στη διαδικασία επανατοποθέτησης της Ελλάδας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.