Show simple item record

dc.contributor.advisorΓιαννακού, Άντρη
dc.contributor.authorΒασιλειάδου, Έλενα
dc.contributor.otherVasiliadou, Elena
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-02
dc.date.accessioned2016-09-05T06:00:21Z
dc.date.available2016-09-05T06:00:21Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-09-05
dc.identifier.otherΔΜΥ/2016/00359el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2533
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αποτελούν ένα θορυβώδες περιβάλλον και η καθημερινή έκθεση των εργαζομένων δύναται να προκαλέσει βλάβες στην υγεία τους αλλά και προβλήματα στην εργασιακή απόδοσή τους. Παρόλα αυτά στην Κύπρο δεν έχουν αναπτυχθεί μελέτες που να διερευνούν το φαινόμενο αυτό, παρότι στο εξωτερικό υπάρχει πληθώρα. Ο εντοπισμός των πηγών-αιτιών που προκαλούν το θόρυβο στις Μ.Ε.Θ με την παράλληλη ευαισθητοποίηση του προσωπικού, για την ύπαρξη του προβλήματος στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή τους για την άμβλυνση του φαινομένου. Εφόσον πρώτα, αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις μέσα από την πραγμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση μιας ρεαλιστικής έρευνας, αφενός για τη διερεύνηση της υποκειμενικής εκτίμησης των γνώσεων και απόψεων των εργαζομένων όσον αφορά τη διαδικασίας άμβλυνσης του προβλήματος της ηχορύπανσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) κλειστού και ανοικτού τύπου των δύο μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού της Κύπρου, και αφετέρου αν έχουν βιώσει προβλήματα υγείας που να σχετίζονται με το φαινόμενο της ηχορύπανσης. Δείγμα και Μέθοδος: Η μέθοδος για την πραγμάτωση του πρώτου μέρους ήταν η ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, με θέμα τη « Διερεύνηση της διαδικασίας άμβλυνσης του προβλήματος της ηχορύπανσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)». Η διερεύνηση έγινε με τη διαδικασία δειγματοληπτικής θεώρησης, με πληθυσμό από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσού, 178 εργαζομένων των Μ.Ε.Θ κλειστού και ανοικτού τύπου από 4 βασικές κατηγορίες εργαζομένων: ιατρούς, νοσηλευτές, βοηθούς θαλάμου και καθαριστές/τριες. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε την υποκειμενική εκτίμηση του προσωπικού για φαινόμενο της ηχορύπανσης στις Μ.Ε.Θ. Η διανομή του έγινε εφόσον πάρθηκαν οι σχετικές άδειες από τον κατασκευαστή του για χρήση του αλλά και για την τροποποίηση του ώστε να συνάδει με τις ανάγκες του σκοπούς της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το προσδιορισμό των δημογραφικών και υπηρεσιακών στοιχείων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις Μ.Ε.Θ σχετικά με το θόρυβο, τις απόψεις του προσωπικού όσον αφορά το θόρυβο στην μονάδα και πως οι ίδιοι τον αντιλαμβάνονται καθώς και ποιες θεωρούν κύριες πηγές θορύβου στη μονάδα. Και το τρίτο μέρος αφορά 6 ερωτήσεις κλίμακας Likert που σχετίζονται με τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της ηχορύπανσης στην υγεία των εργαζόμενων στις Μ.Ε.Θ. Επιπλέον, στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχει ελεύθερος χώρος για να σχολιάσουν οι ερωτώμενοι οτιδήποτε αφορά τον θόρυβο στη Μ.Ε.Θ που εργάζονται. Η επεξεργασία των δεδομένων και η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS V.22. Οι κατηγορητικές μεταβλητές εκφράστηκαν ως συχνότητες (Ν) και ποσοστά (%).Όσον αφορά την συγκρίσεις ανά χαρακτηριστικό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Mann Whitney U test και Kruskal Wallis καθώς για τις βαθμολογικές κλίμακες 1 δεν ισχύει έως το 5 ισχύει πολύ, όπως επίσης και για την βαθμολογική κλίμακα 1(Πάντα) έως το 5 (ποτέ) . Οι γραμμικές συσχετίσεις για τις απαντήσεις τύπου Likert (1,2,3,4,5) ελέγχθηκαν με το Spearman Correlation Coefficient. Από την άλλη το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίστηκε το 95% α= 0,05 (p) ή μικρότερο του 0,05. Αποτελέσματα: Συνολικά δόθηκαν 250 ερωτηματολόγια: 160 στο Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας και 90 στο Γενικό νοσοκομείο Λεμεσού. Το ποσοστό ανταπόκρισης από την Ανοικτού τύπου ΜΕΘ στη Λευκωσία ήταν 58%,και από την Κλειστού τύπου 62%. Αντίστοιχα, στη Λεμεσό υπήρχε ποσοστό 80% από την Ανοικτού τύπου και 100% από την Κλειστού τύπου. Τα ευρήματα από την ανάλυση των δεδομένων έδειξαν πως ο υπό μελέτη πληθυσμός αντιλαμβάνεται και ενοχλείται από την ύπαρξη του θορύβου στην Μ.Ε.Θ που εργάζεται και πως ο θόρυβος αυτός επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή τους απόδοση. Όσον αφορά την ανάλυση και συσχέτιση ανά επάγγελμα και τη σύγκριση των απόψεων, φαίνεται πως το προσωπικό (καθαριστές / φροντιστές) πιστεύουν περισσότερο στην οργάνωση της Μ.Ε.Θ ως προς την αντιμετώπιση του θορύβου, ότι έχουν τύχει λιγότερης εκπαίδευσης για το φαινόμενο της ηχορύπανσης, καθώς και ότι τα προβλήματα τους λύνονται περισσότερο με το διάλογο σε σχέση με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Επίσης προκύπτει πως το προσωπικό στην ολότητα του πιστεύει πως οι κύριες πηγές θορύβου στη Μ.Ε.Θ είναι οι ηχητικοί συναγερμοί (μόνιτορ), αναπνευστήρας, οι ο ιατρικός εξοπλισμός, οι ανθρώπινες ομιλίες και το επισκεπτήριο. Στην ανάλυση συσχέτισης των απόψεων για τις κύριες πηγές / αιτίες θορύβου ανάμεσα στα νοσοκομεία των δύων πόλεων, διαφαίνεται πως το προσωπικό του Γ.Ν Λευκωσίας πιστεύει περισσότερο ότι ο θόρυβος προέρχεται από την διαχείριση των επειγόντων από ότι οι εργαζόμενοι στη Λεμεσό. Με βάση τη σύγκριση του είδους Μ.Ε.Θ και του βαθμού αντίληψης των πηγών θορύβου, το προσωπικό της Μ.Ε.Θ ανοικτού τύπου πιστεύει πιο έντονα πως ο θόρυβος προέρχεται από τις συσκευές αναρρόφησης, από το κεντρικό μόνιτορ και την διαχείριση των επειγόντων. Όσον αφορά το είδος εργασίας, οι γιατροί πιστεύουν περισσότερο ότι ως πηγή θορύβου την τηλεόραση, το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο και δείχνουν λιγότερο ενοχλημένοι από το θόρυβο που προέρχεται από τους ασθενείς συγκριτικά με το υπόλοιπο προσωπικό. Από τη άλλη οι νοσηλευτές δείχνουν να ενοχλούνται περισσότερο από τις αντλίες φαρμάκων και το επισκεπτήριο. Επίσης διαφαίνεται πως οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ενοχλούνται περισσότερο από το τηλέφωνο, τις ανθρώπινες ομιλίες και το παρακλίνιο καρδιοσκόπιο. Στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία του προσωπικού, δηλώνει σε πολύ χαμηλό ποσοστό πως αντιμετωπίζει επιπτώσεις στην υγεία και την εργασία του ένεκα του θορύβου. Χαρακτηριστικά είναι και τα ποσοστά, αφού μόλις το 26% δηλώνει διαταραχές ύπνου, το 22% δηλώνει επαγγελματική εξουθένωση και το 24% προβλήματα λόγου, επικοινωνίας, ευεξίας, μνήμης και συγκέντρωσης οφειλόμενα στο θόρυβο. Εν γένει στην ανάλυση συσχέτισης τους, διαφαίνεται πως οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν περισσότερες επιπτώσεις στη υγεία τους συγκριτικά με το προσωπικό (καθαριστές / φροντιστές) και ειδικά στις διαταραχές ύπνου μετά το τέλος της βάρδια. Καταληκτικά τα άτομα που έχουν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους προβλήματα λόγου και επικοινωνία καθώς και ψυχολογικές επιπτώσεις της ευεξίας μνήμης και συγκέντρωσης. Συμπεράσματα: Οι εργαζόμενοι των Μ.Ε.Θ κλειστού και ανοικτού τύπου των Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού πιστεύουν, ως επί το πλείστων, ότι εργάζονται σε συνθήκες θορύβου και πως ενοχλούνται από την ύπαρξη του καθώς και ότι ο θόρυβος επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή τους απόδοσή τους . Οι απόψεις τους σχετικά με τις κύριες πηγές – αιτίες θορύβου καθώς και οι επιπτώσεις τους στην υγεία τους πηγάζουν από την διαφορετικότητα του είδους και της θέσης εργασίας που κατέχουν στη Μ.Ε.Θ. Παρόλα αυτά όμως, η πλειοψηφία τους δεν αναφέρει να αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας έγκειται αφενός στην προβολή της αντίληψη του φαινομένου της ηχορύπανσης από τους επαγγελματίες υγείας των Μ.Ε.Θ κλειστού τύπου και ανοικτού τύπου των Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, και αφετέρου στην συνειδητοποίηση ότι η χρόνια έκθεση τους σε ένα θορυβώδες περιβάλλον ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία τους. Παράλληλα όμως αναδεικνύει και μέτρα άμβλυνσης του φαινομένου που έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν το θορυβώδες περιβάλλον των Μ.Ε.Θ αυτών, ούτως ώστε το προσωπικό να είναι σε θέση να υπεραμύνεται έναντι του θορύβου.el_GR
dc.format.extent113 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΜονάδα Εντατικής Θεραπείας -- Ηχορύπανσηςel_GR
dc.subjectIntensive Care Unit -- Noise pollutionel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της διαδικασίας άμβλυνσης του προβλήματος της ηχορύπανσης στην μονάδα εντατικής θεραπείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: It’s widely known that Intensive Care Units are noisy environments. The daily exposure of health professionals may cause damage to their health and problems in their work performance. Yet in Cyprus no studies have been developed to investigate this phenomenon, while abroad there are plenty. Identifying sources-causes of noise in the ICU by raising awareness of the staff. Firstly they have to recognize the problem and then to take active participation to mitigate the phenomenon. After all, educational programs must be set and followed. Purpose: The aim of the current study is to develop a realistic research for the investigation of the subjective assessment of the knowledge and views among the professionals in Health Field regarding to the mitigation process of the noise pollution. The research took place in Intensive Care Units (ICU), closed and open type of the two public hospitals in Nicosia and Limassol, Cyprus, and whether they have experienced health problems associated with the phenomenon of noise Sample and methods: The method at the first part was a review to the Greek and International Literature about the "Investigation of the problem of noise and mitigation processes in the Intensive Care Unit (ICU) The sample was 178 professionals of Intensive Care Units, open and closed type, with 4 basic categories of professionals: doctors, nurses, assistants and cabin cleaners. Relevant permits were obtained from the manufacturer of the research tool in order to be reused with some modifications. The questionnaire consisted of three parts. The first part consists of five questions concerning the identification of demographic data and the working experience. The second part consists of 9 multiple choice questions which are related to the working conditions in the ICU regarding to the noise, the views of the staff in the unit, if they recognize it and what they consider about the main noise sources in the unit. The third part deals with 6 Likert scale questions related to the negative effects that can be caused by the noise. Moreover, at the end of the questionnaire there is space, in which respondents can comment anything regarding to the noise in the ICU. Data procession and statistical analysis were performed with the statistical package IBM SPSS V.22. The respondents’ answers are presented in frequencies. Results: A total of 250 questionnaires were given: 160 in the General Hospital of Nicosia and 90 in Limassol. The response rate from the Open Type ICU in Nicosia was 58%, and the Closed Type 62%. Similarly, in Limassol was 80% of the Open-type and 100% of the closed type. Data analysis showed that the sample perceives and is bothered by the presence of noise in the ICU. They believe that they have received inadequate education about the phenomenon of noise. All the problems in the ICU are solved with dialogue between doctors and nurses. It seems that the whole staff believes that the main sources of noise in the ICU are the ventilator, the audible alarms, the medical equipment, the human speeches and the visiting hours. Regarding to the type of work, doctors believe that the main sources of noise are television, telephone, radio and seems they are less bothered by the noise coming from the patients compared with the rest staff. On the other hand, nurses seem to be bothered more by drug pumps and visiting hours. It also appears that older workers with more years of service, are the most annoyed by the phone, human speeches monitor. They usually acquire speech and communication problems, psychological effects in memory, concentration and wellness. The majority of staff, referred in a very low percentage that recognizes health and work negative effects due to the noise. Only 22% say that they have experienced burnout and 24% speech and communication problems due to noise. Generally in the correlation analysis, doctors and nurses have more negative impact on their health than other staff (cleaners / careers). Particularly, they suffer from sleep disorders at the end of the shift. Professionals with more working experience are quite affected by the negative consequences of noise. Conclusions: The main conclusion arising from this thesis and generally referred in the Literature, is that health professionals in ICUs work in a noisy environment which annoys them greatly. This was found in both hospitals of this study. These are potentially modifiable with the appropriate interventions. As revealed by the results of the staff’s subjective views, the degree of disturbance and the impact that may have experienced in their health and in their work differ depending on the job position that they hold in the ICU. Moreover professionals with more years of service seem to have less tolerance to noise and they are facing a greater degree of communication problems. The majority of the staff says that there are no negative effects in their health and work related to the noise. The significance of this research lies firstly at the revelation of the phenomenon of noise by health professionals in ICUs (closed type and open type) in the Hospitals of Nicosia and Limassol. It is also a crucial matter, the realization that long term exposure to a noisy environment may cause health effects. At the same time it highlights measures in order to mitigate the phenomenon and modify the noisy environment of these ICU, so the staff will be able to defend against the noise.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record