Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Είναι η διαρκής εκπαίδευση προσωπικού ένα βραχυπρόθεσμο κόστος ή μήπως είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση για τις επιχειρήσεις;

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.