Show simple item record

dc.contributor.advisorΣοφοκλέους, Ελένη
dc.contributor.authorΝεοκλέους, Αντιγόνη
dc.contributor.otherNeokleous, Antigoni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-07-19
dc.date.accessioned2016-07-19T11:23:09Z
dc.date.available2016-07-19T11:23:09Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-07-19
dc.identifier.otherMBA/2016/00444el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2420
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτόχος αρχικά της παρούσας διατριβής ήταν να βρούμε ποσοτικά πόσες από τις μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις του δείγματος μας χρειάστηκαν να πάρουν κάποιου είδους χρηματοδότηση από το 2013 και μετά όπου είχε ξεσπάσει η οικονομική κρίση στη Κύπρο, ποιες από αυτές χρειάστηκαν συγκεκριμένα τραπεζική χρηματοδότηση, ποιες τα έχουν καταφέρει και να συγκρίνουμε τις απαντήσεις αυτές με τον τρόπο που επενδύθηκαν ή θα επενδύονταν τα χρήματα αυτά. Επιπλέον θέλαμε να βρούμε πόσο εύκολο ήταν γι’ αυτές να αποκτήσουν τραπεζική χρηματοδότηση και αν η εξασφάλιση επηρέασε θετικά ή αρνητικά την λειτουργία της επιχείρησης και γενικότερα της οικονομίας. Για την συλλογή δεδομένων και κατ’ επέκταση την εξαγωγή συμπερασμάτων, ακολουθήθηκε η περιγραφική μέθοδος έρευνας, με την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε ένα δείγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις επιχειρήσεις συνοδευόμενο από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου τους ενημέρωνε σχετικά για την διατριβή αυτή. Μετά από κάποιο διάστημα και αφού είχε σταλεί ξανά υπενθύμιση μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Έπειτα, αφού δόθηκε αρκετός χρόνος, έγινε η συλλογή των στοιχείων, ανάλυσή τους, αλλά και παρουσίαση τους, όπως θα δούμε και αργότερα μέσα από το Κεφάλαιο 5. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα σε αυτά που ήθελαν να μας πουν. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος μας δεν χρειάστηκαν να πάρουν κάποιου είδους χρηματοδότηση, γεγονός που αρχικά μας εξέπληξε, αφού περιμέναμε τις περισσότερες επιχειρήσεις να είχαν ανάγκη να αυξήσουν την ρευστότητά τους την περίοδο αυτή. Παρ’ όλα αυτά, όσες από αυτές προσπάθησαν για κάποιου είδους χρηματοδότηση, προσπάθησαν συγκεκριμένα για τραπεζική χρηματοδότηση, με τις περισσότερες από αυτές να τα έχουν καταφέρει. Ακόμη οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα, ότι η χρονιά 2014, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για εξασφάλιση τραπεζικής χρηματοδότησης, γεγονός που φαίνεται και από αυτά που έχουν δηλώσει οι ίδιες επιχειρήσεις, όσον αφορά το κατά πόσο βρίσκουν την διαδικασία εύκολη ή δύσκολη, αλλά και από το γεγονός πως όσες από τις επιχειρήσεις δεν τα κατάφεραν ήταν την χρονιά αυτή. Επίσης είδαμε πως οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση επηρεάστηκαν θετικά και βελτίωσαν διάφορους τομείς της επιχείρησης τους, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, μέσα από τις επενδύσεις που έκαναν, πράγμα που δεν συνέβαινε με τις επιχειρήσεις που δεν τα έχουν καταφέρει ή τουλάχιστο δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Μέσα απ’ όλο αυτό είδαμε πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να μπορέσει να εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση.el_GR
dc.format.extent85 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΜικρομεσαίες επιχειρήσεις -- Κύπροςel_GR
dc.subjectSmall and Medium enterprisesel_GR
dc.subjectSmall and Medium enterprises -- Cyprusel_GR
dc.subjectΜικρομεσαίες επιχειρήσειςel_GR
dc.subjectΜικρομεσαίες επιχειρήσεις -- Χρηματοδότησηel_GR
dc.subjectSmall and Medium enterprises -- Fundingel_GR
dc.titleΗ χρηματοδότηση των Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επίδραση στη λειτουργία και στην ανάπτυξή τουςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe initial aim of this thesis was to quantify how many of the small Cypriot companies in our sample needed to get some sort of funding from 2013 onwards when the economic crisis broke out in Cyprus, which of them received particular bank financing, which have coped well with the conditions and which not, and compare these answers with the investment methods of that money. Furthermore, we wanted to find how easy it was for them to obtain bank financing, if its secure affected positively or negatively the business operation and general economy. For data collection and thus to draw conclusions, descriptive research method was followed by the creation of a questionnaire distributed electronically to a sample of SMEs in Cyprus. The questionnaire was sent to businesses accompanied by an email which informed them about for this thesis. After some time and a reminder was sent via email, and a phone contact took place. Then after enough time was given, followed the collection of data, their analysis, and their presentation, as we will see later in the Chapter 5. The results were clear. Most small businesses in our sample did not need to get some sort of funding, which initially surprised us, since we expected that most businesses have a need to increase their liquidity during this period. Nevertheless, many of them have tried some kind of financing, and specifically tried for bank financing, and most of them received it. We were led to the conclusion that the year 2014 was the most difficult year for securing bank financing, which appears from what has been declared by the same companies as to whether they find the process easy or difficult, but also by the fact that many of the companies did not cope with the conditions that year. We also saw how firms managed to secure bank financing positively influenced and improved various aspects of their business, and the economy in general, through the investments made, which was not the case with companies that had not succeeded or at least not yet. Through all this we saw how important it is for a firm to be able to secure bank financing.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record