Show simple item record

dc.contributor.advisorΜινογιάννης, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΔημητρόγιαννη, Ευσεβία
dc.contributor.otherDemetrogianni, Efsevia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-07-14
dc.date.accessioned2016-07-15T05:54:52Z
dc.date.available2016-07-15T05:54:52Z
dc.date.copyright2016-04
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2016/00053el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2400
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε καθεστώς ριζικών αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές είναι φυσική απόρροια μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο διοικητικό σύστημα της χώρας, που είχε ως αφετηρία την ίδρυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, την κατάργησή τους λίγα χρόνια μετά, το νόμο Καποδίστρια και τέλος την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη σήμερα, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες .Η άσκηση πολιτικών που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την παροχή κοινωνικής φροντίδας και προστασίας στην τοπική κοινωνία στοιχειοθετούν το νέο σύνθετο πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ευθύνη άσκησης κοινωνικής πολιτικής, μετατοπίζεται από τη κεντρική εξουσία στη τοπική αυτοδιοίκηση. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, δημιουργούνται νέα εταιρικά σχήματα και συνεργασίες κρατικών φορέων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Εκκλησίας. Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι καθοριστικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς την τοπική αυτοδιοίκηση, την θεωρεί σημαντική για την προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας, τα οποία συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, εξαιτίας των συνεπειών που επέφερε η οικονομική κρίση, κρίνεται απαραίτητη. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, χρειάζεται κοινωνικός σχεδιασμός, επαναλαμβανόμενες έρευνες για την διαπίστωση των πραγματικών αναγκών των πολιτών και αγαθά κίνητρα. Τα αγαθά κίνητρα συντελούν στην ανάπτυξη καλών συνεργασιών και στην ενότητα των εμπλεκόμενων φορέων. Εξίσου καθοριστικής σημασίας είναι η ρύθμιση των νομοθετικών κενών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη και η οριοθέτηση των 5 σχέσεων μεταξύ των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Η εγκαθίδρυση πληροφοριακών διαλειτουργικών συστημάτων μπορεί να επιλύσει σοβαρά ζητήματα που αφορούν παροχές στους ίδιους ωφελούμενους από διαφορετικές υπηρεσίες και φορείς παροχής κοινωνικής πρόνοιας. Στη σημερινή εποχή η δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα από την τοπική αυτοδιοίκηση που θα ασκεί εποπτεία έλεγχο και αξιολόγηση, φαίνεται να αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών πρόνοιας και την ελαχιστοποίηση του κόστους τους.el_GR
dc.format.extent104 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας -- Αναδιάρθρωσηel_GR
dc.subjectSocial services -- Restructureel_GR
dc.titleΟι αλλαγές και οι προοπτικές εξέλιξης στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στην Αιτωλοακαρνανία κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe Local Authorities are in regime of radical changes. These changes are the natural result of a major reform effort in the administrative system of the country, which had started from the establishment of the Prefectural Authorities, their elimination a few years later, with the Kapodistrias law and finally the law enforcement Kallikratis today, which presents serious difficulties .The conduct of policies which aimed at improving the quality of life and the provision of social care and protection to the local community constitute the new combo box responsibilities and powers of local authorities. The responsibility of practicing social policy, is shifted from the central government to the local government. For dealing the effects of the economic crisis, new partnerships and collaborations of state bodies, local authorities, associations, NGOs and Church, are being created. The European Union's influence on social policy is crucial. The European Union turns to local government, regards it important to promote development programs and social protection, which contribute to social cohesion. The need to restructure the social services, due to the effects brought by the economic crisis, is essential. To deal with this phenomenon of fragmentation of social services, is needed, social planning, repeated surveys to ascertain in the actual needs citizens and incentives goods. Incentives goods contribute to the development of good cooperation and unity of the stakeholders. Equally crucial is the regulation of loopholes which aroused from the application of the law Kallikratis and the delimitation of the relations between social policy makers. The establishment of interoperable information systems can solve serious issues relating to benefits to the same beneficiaries by different services and social care providers. Nowadays, the creation of a coordinating body of the local government that will exercise control, supervision and evaluation, it seems to be an alternative suggestion for improving the quality of welfare services and minimize their costs.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record