Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι στάσεις τους σχετικά με την επιχειρηματολογία

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.