Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η υγιεινή και ασφάλεια ως μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της αποδοτικότητας των επαγγελματιών υγείας στο νοσοκομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.