• Διαδικτυακό μάρκετινγκ των μουσείων στην Κύπρο: Η περίπτωση του Instagram 

    Νικολάου, Στέλλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-01)
    Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να ερευνήσει τις νέες τεχνολογίες και τη ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στα σύγχρονα μουσεία. Ακόμη, θα μελετήσουμε το τρόπο με τον οποίο πολιτιστικοί οργανισμοί όπως τα μουσεία δημιουργούν ...