• Πολιτιστική πολιτική της κυπριακής δημοκρατίας 

    Θεοκλή, Ρουσάνα (2017-02-22)
    Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την πολιτιστική πολιτική στην Κύπρο, ενός κράτους με αυστηρές ιεραρχικές δομές που μετρά μόλις πενήντα έξι χρόνια ζωής από την μέρα της εγκαθίδρυσής της ως δημοκρατικό κράτος. Κατά ...