• Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε χώρους πολιτισμού 

    Ηλιάδου, Νατάσα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-01)
    Η εργασία αυτή έχει στόχο να καταδείξει ότι με την κατάλληλη διαχείριση του πολιτισμού μπορεί να υπάρξει πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε χώρους πολιτισμού. Συγκεκριμένα διερευνάτε η έννοια της αναπηρίας και η σημασία ...