Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα - Η ενσωμάτωση της 4ης κοινοτικής οδηγίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.