• Λιτή διαχείριση και έξι σίγμα, εφαρμογή στις φαρμακοβιομηχανίες. 

    Καλαϊτζή, Ροδούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η διαχείριση της ποιότητας έχει εδώ και χρόνια καθιερωθεί ως μια σημαντική στρατηγική, για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι παραδοσιακές πρωτοβουλίες ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων ...