• Ποιότητα και οι νέες προκλήσεις στον κλάδο του τουρισμού 

    Γιώρκα, Παναγιώτα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
    Ο τομέας του Τουρισμού και της διαμονής στην Κύπρο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις βασικές βιομηχανίες του νησιού. Από το 1960, που είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η ανάπτυξη του ξενοδοχειακού τομέα και παράλληλα του ...