• Ηγεσία και διοίκηση στις ένοπλες δυνάμεις και επιχειρήσεις 

    Κοτσώνας, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-01)
    Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε προκειμένου να εξερευνήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο σκέφτεται και ενεργεί ο ηγέτης τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στις Επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τις ηγετικές του ικανότητες. Εξαιτίας ...