• Μελέτη επικινδυνότητας πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας. 

    Τσούκας, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Στην παρούσα διατριβή ερευνήθηκε η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην κατεύθυνση της εκτίμησης και ανάλυσης του επαγγελματικού κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας. ...