• Η εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στη διοίκηση έργων 

    Κούτσικος, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    Η θεωρία παιγνίων αναπτύχθηκε αρχικά για να προβλέψει καταστάσεις όπου ο ένας παίκτης προσπαθεί να βελτιώσει το όφελός του έναντι του αντιπάλου του. Σήμερα η θεωρία παιγνίων έχει επεκταθεί σε πολλούς τομείς αντιμετωπίζοντας ...