• Εργαλεία ανατροφοδότησης και κουλτούρα ανατροφοδότησης 

    Θεμιστοκλέους, Μαρία-Αναστασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
    Η κουλτούρα ανατροφοδότησης είναι μία έννοια και πρακτική που έχει αναπτυχθεί κυρίως στην καθημερινότητα των εταιρειών του εξωτερικού και έχει αρχίσει να εμφανίζεται στην ξένη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Η κουλτούρα ...