• Ανταγωνιστικότητα κυπριακών εταιρειών στην ευρωζώνη 

    Ιωαννίδης, Χριστόφορος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στην Ευρωζώνη παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση στην ανεργία, στο δημόσιο χρέος και αδυναμία του κράτους όπως και άλλων κρατών να ελέγξει την κατάσταση χωρίς εξωτερική ...