• Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου 

    Ιωάννου, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
    Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα εξετάζει τη βιωσιμότητα ανοίγματος φαρμακείου λιανικής σε Κοινότητα της Επαρχία Πάφου. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ...