• Τα άτομα με αναπηρία στη διοίκηση των οργανισμών, η εξέλιξη στο χρόνο 

    Τσινίκα, Κωνσταντίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την εργασία των ατόμων με αναπηρία και επικεντρώνεται στον τομέα της διοίκησης οργανισμών κι επιχειρήσεων. Ξεκινά με μία παγκόσμια ιστορική αναδρομή από τα προϊστορικά χρόνια ...