• Αξιολόγηση ενός κρυπτονομίσματος: Bitcoin 

    Χρυσαφογεώργος, Δημήτρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-01)
    Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά του bitcoin, ποια τα πλεονεκτήματά του και πώς διαμορφώνεται η αξία του στις διεθνείς αγορές νομισμάτων σε σχέση με τα διεθνή ...