• Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τραπεζικό τομέα 

    Βασιλείου, Αντρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-06)
    Στην μεταπτυχιακή διατριβή αυτή εξετάστηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον Τραπεζικό τομέα. Το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια μέσα στις προτεραιότητες της οικονομίας, των επιχειρήσεων ...