• Η αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση 

    Ούρδας, Χρήστος (2017-02-13)
    Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο λόγος γίνεται για τη δομή, τις αρμοδιότητες, το κόστος και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι λόγοι απορρέουν από διάφορους παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων ...