• Η συνθετική διαπραγμάτευση στις επιχειρήσεις 

    Χρίστου, Γιάννης (2017-07-24)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στόχος μου είναι μέσα από την βιβλιογραφική μελέτη να παρουσιάσω σφαιρικά και συνοπτικά την συμμετοχική διαπραγμάτευση που χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τόσο σε ...