Show simple item record

dc.contributor.advisorΧατζηαντώνης, Αντώνης Μ.
dc.contributor.authorΠαπαοικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.otherPapaeconomou, Charalampos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-11
dc.date.accessioned2016-03-11T12:12:00Z
dc.date.available2016-03-11T12:12:00Z
dc.date.copyright2015-09
dc.date.issued2016-03-11
dc.identifier.otherΠΛΗ/2015/00210el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2202
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών πρόσβασης και διαδικτύου που μπορούν να βρουν εφαρμογή σε ένα έξυπνο Ηλεκτρικό Δίκτυο (Smart Grid) καθώς και η μελέτη των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων . Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, διενεργήθηκαν σενάρια και προσομοιώσεις της τηλεπικοινωνιακής κίνησης ενός τμήματος δικτύου με διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν βλάβες και διακοπή υπηρεσιών. Το «Έξυπνο Δίκτυο» γενικά αναφέρεται στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου και τη μετατροπή του σε ένα μοντέρνο, διαλειτουργικό δίκτυο που θα ενσωματώνει τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην υποδομή διανομής ενέργειας. Κύριο γνώρισμα της λειτουργίας του αποτελεί η αμφίδρομη ροή τόσο της ενέργειας όσο και των πληροφοριών. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά του, που εντοπίζονται σε όλα τα στάδια -από την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή έως την κατανάλωση και την εμπορία ενέργειας- θα καταστήσουν το δίκτυο πιο αποδοτικό, εύρωστο, φιλικό προς το περιβάλλον και εύκολα διαχειρίσιμο, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος σε όλα τα συστατικά στοιχεία του δικτύου. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με περιπτώσεις χρήσης σεναρίων όσο το δυνατόν γίνετε σε πραγματικές συνθήκες για να εντοπίσουμε τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν αλλά παράλληλα και να δώσουμε λύσεις σε αυτά στον βαθμό πάντοτε που μας επιτρέπεται. Τέλος, θα προτείνουμε τρόπους άρσης των πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν για το λόγο ότι το αντικείμενο ‘’Έξυπνα Δίκτυα’’ είναι ένα κεφάλαιο που θα απασχολήσει την ανθρώπινη κοινωνία σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια.el_GR
dc.format.extentx, 99 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΈξυπνα δίκτυαel_GR
dc.subjectSmart gridel_GR
dc.titleΜελέτη ποιότητας υπηρεσιών δικτύων επικοινωνιών σε σχέση με έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (Smart Grids)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe aim of this diploma thesis is the study and the analysis of the new technologies that can be applied in the Smart Grid, as well as the study of interdependencies between electrical and telecommunications networks. As part of this study, several scenarios carried out as well as simulations of telecommunication traffic of a part of the network in different conditions, including failures and service interruption. Smart Grid generally refers to the modernization of the existing aging power grid, turning in it into a modern, interoperable network that integrates information and communication technologies in the energy distribution infrastructure. Bidirectional flow of both energy and information is its main feature. The smart characteristics , evidence at all stages - from production, transmission and distribution to consumption as well as pricing of energy - will render the network more efficient , robust environmental - friendly and manageable, while facilitating the monitoring and control of all components of the grid. We will try to approach with use cases scenarios which become possible in real conditions in order to identify potential problems that may be arise and give solutions which permitted. Finally, we will propose ways of resolving potential problems that will arise for '' Smart Grids '' because this is a chapter which will concern human society to a large extent in the next few years.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record