Show simple item record

dc.contributor.advisorΧασάπης, Κρίστης
dc.contributor.authorΑριστοτέλους, Άντρια
dc.contributor.otherAristotelous, Antria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-09-09
dc.date.accessioned2015-09-10T11:43:17Z
dc.date.available2015-09-10T11:43:17Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-09-10
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2015/00224el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2135
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣήμερα οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά πολυσύνθετων ζητημάτων, δεδομένου της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών μετατοπίσεων, της οικονομικής αστάθειας και των τρέχον ανταγωνισμό όπου δημιουργούν ένα σύνολο αλλαγών, προκλήσεων και ευκαιριών. Εν όψη της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής αστάθειας που επικρατεί , οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται συνήθως με γνώμονα τα οικονομικά συμφέρονται, την επέκταση κεφαλαίων και γενικότερα την επιβίωση της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι διοικούντες ξεχνούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, τον ανθρώπινο παράγοντα , ο ανθρώπινος παράγοντας και συγκεκριμένα η διαχείρισή του, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός στην επίτευξη των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατακτιέται, όταν μια επιχείρηση συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παραγωγικούς της πόρους με την οργανωτική της κουλτούρα, τις αξίες δηλαδή που κυριαρχούν, μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό που τις υλοποιεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμελείται ο ανθρώπινος παράγοντας , ειδικότερα μέσα σε μια συγχώνευση η εξαγορά όπου είναι συνώνυμα της αλλαγής. Με αφορμή τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στην χώρα μας, των πρόσφατων συγχωνεύσεων που έγιναν στον συνεργατισμό και την εξυγίανσης μιας από της μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ιστορική ανάδρομη των κυπριακών τραπεζών, η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο , το πώς επιβίωσε μετά την εισβολή του 1974 το τραπεζικό σύστημα , την δομή του και τα κύρια χαρακτηριστικά που είχε από την οθωμανική εποχή μέχρι σήμερα. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις συγχωνεύσειςς και εξαγορές, μαθαίνουμε την έννοια ,τα είδη , τα κίνητρα τους. Επίσης τακτικές επιτυχίας και αποτυχίας τους , όπως και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Όπως προ ανάφερα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για να είναι επιτυχής μιας συνένωση δυο εταιρειών και ειδικότερα σε επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες , που έχουν να αντιμετωπίσουν πελάτες. Ευχαριστημένο προσωπικό στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σημαίνει και ευχαριστημένος πελάτης. Αναλύονται, η επιχειρησιακή ολοκλήρωση σε σχέση με την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις και τα συναισθήματα των εργαζομένων στα διάφορα σταδία μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Στην συνέχεια βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με το προσωπικό , τρόπους επικοινωνίας , την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι προς την διοίκηση της επιχείρησης , τον ρυθμό και χρονική διάρκεια της συγχώνευσης ή εξαγοράς και πως η ηγεσία και Διεύθυνση Ανθρωπινού Δυναμικού πρέπει να αντιμετωπίζει το προσωπικό. Τέλος στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας αυτής θα γίνει εμπειρική ερευνά μέσο ερωτηματολόγιων σε υπάλληλους του συνεργατισμού που βιώσαν μια συγχώνευση με στόχο να δούμε κατά πόσο οι εργαζόμενοι είχαν πληροφόρηση σχετικά με την συνένωση , τις αντιδράσεις των εργαζομένων, το κλίμα που επικρατούσε, εάν υπήρχε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και τις συνέπειες που είχε η συνένωση αυτή στους εργαζόμενους. Επιπλέον εάν η διοίκηση και η υπηρεσία Ανθρωπινού Δυναμικού χειρίστηκαν αποτελεσματικά την όλη διαδικασία.el_GR
dc.format.extent69 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυγχωνεύσεις τραπεζών -- Κύπροςel_GR
dc.subjectBank mergers -- Cyprusel_GR
dc.titleΣυγχωνεύσεις τραπεζών στην Κύπρο και η σωστή αντιμετώπιση του επηρεαζόμενου Ανθρώπινου Δυναμικούel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractToday companies, particularly banks face a number of complex issues, since globalization, demographic shifts, economic instability and current competition where they create a set of changes, challenges and opportunities. In view of the financial crisis and economic instability, companies try to survive through mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions are usually made in the economic interests, expansion capital and general survival of the business in the competitive environment. The administrators forget a very important factor, the human factor, the human factor, namely the management, is becoming increasingly important in achieving the results of an enterprise competitive advantage is conquered, when a company combines with the best possible production of resources with the organizational culture, values which dominate through manpower implements. In no case should not neglect the human factor, especially in a merger or acquisition which is synonymous with change. In response to the latest economic developments in our country, recent mergers made to synergism and the consolidation of one of the largest banks in the country in this work presents the historical overview of the Cypriot banks, the development of the banking system in Cyprus, how they survived the invasion of 1974, the banking system, the structure and the main characteristics that had the Ottoman era until today. Then there is a reference to Mergers and acquisitions, we learn the meaning, types, their incentives. Also regular success and failure, as well as advantages and disadvantages. As I mentioned before, the human factor is very important to be successful a merger of two companies, particularly in businesses such as banks, which have to deal with customers. Happy staff service industries, imply satisfied customer. It analyzes the operational integration in connection with the Human Resources Administration, the effects of mergers on employment and industrial relations and feelings of workers in the various stages of a merger or acquisition. Then we see how important it is to communicate with the staff, means of communication, trust must have employees to management of enterprise, rate and duration of a merger or acquisition and how the leadership and Human Resources should address the staff. Finally the practical part of this work will be done empirical research instrument questionnaires to employees of cooperatives experienced a merger in order to see whether they had been informed about the unification, the reactions of employees, the climate that prevailed if there was team spirit cooperation and the consequences of the business combination to the workers. Furthermore, if management and the Human Resources Department handled efficiently the whole process.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record