Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Διαχείριση χρόνου ανώτερων στελεχών με σκοπό την αποτελεσματική και ποιοτική εργασιακή ζωή - Μελέτη περίπτωσης: Τριούμφ Ιντερνασιοναλ Α.Β.Ε.Ε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.