Show simple item record

dc.contributor.advisorΝεγκάκης, Χρήστος
dc.contributor.authorΚαρανίκας, Αριστείδης
dc.contributor.otherKaranikas, Aristidis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-08-20
dc.date.accessioned2015-08-21T05:53:35Z
dc.date.available2015-08-21T05:53:35Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2015-08-21
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2015/00242el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2027
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν οι διάφορες εναλλακτικές, που έχουν στη διάθεσή τους οι σύγχρονες εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία τους και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί στρεβλώσεις τόσο στην κρατική όσο και στην τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για στροφή σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), η οποία αποτελεί μια ειδική συμφωνία μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων και μιας επιχείρησης ή ενός φυσικού προσώπου, που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για καινοτόμο χρηματοδοτικό μηχανισμό, με τον οποίο επιδιώκεται σκοπός χρηματοδοτικός ή διαχειριστικός ή ασφαλιστικός (εγγυητικός), σωρευτικά ή διαζευκτικά, με αντίστοιχες λειτουργίες. Κατά την εφαρμογή της πρακτορείας μια εταιρεία Factoring αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων του πελάτη-πωλητή (επιχείρηση), που εκχωρούνται σε αυτή και προέρχονται από την επί πιστώσει πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών, προσφέροντας μια δέσμη υπηρεσιών όπως χορήγηση προκαταβολών, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, έλεγχο φερεγγυότητας αγοραστών, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη απαιτήσεων. Στην Ελλάδα ο θεσμός της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος και το νόμο 1905/1990 που διέπει το θεσμό. Οι Έλληνες πράκτορες επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι υποχρεωτικά ανώνυμες εταιρίες και τυγχάνει να λειτουργούν στο σύνολό τους ως θυγατρικές εγχώριων τραπεζών ή εντός των τραπεζών. Τα οικονομικά αποτελέσματα των συμβάσεων factoringσυμπιέζονται λόγο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ενώ μια ακόμη πρόκληση για τις εταιρίες του κλάδου είναι να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις υφιστάμενες εισπρακτικές εταιρίες.el_GR
dc.format.extent68 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεωνel_GR
dc.subjectFactoringel_GR
dc.titleΟ θεσμός της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) στην Ελλάδα, σύγκριση με τις λοιπές εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAs part of this study we examined the various options that are available to the modern domestic firms, to ensure the necessary funds for their operations and finance their activities. In the case of Greece, the unfavorable economic environment creates distortions in both the state and the banking business financing, resulting in a greater need than ever for turn to alternative sources of financing. The study focused on Factoring, which is a special agreement between a factoring agent (factor) and a company or individual that deals professionally with the sale of goods or services. This is an innovative financing mechanism, which serves a financial or management or insurance (liability) purpose, cumulatively or alternatively, with corresponding functions. When implementing a Factoring contract Factoring firms buy the majority of client-vendor requirements (business), which are assigned to it, and from the sale on credit of goods or services by offering a package of services such as advance payments, coverage of credit risk, solvency buyers control, accounting and collection. In Greece the institution of factoring is growing and evolving under the supervision and control of the Bank of Greece and the Law 1905/1990 governing the institution. The Greek factors are required to be limited companies and happens to operate entirely as subsidiaries of domestic banks or into banks. The financial results of factoring contracts decline due to the current economic crisis, while another challenge for companies in the sector is to disassociate themselves from the existing collection companies.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record