Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαραβία, Παναγιώτα
dc.contributor.authorΣαμαρά, Νίκη
dc.contributor.otherSamara, Niki
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-08-19
dc.date.accessioned2015-08-20T05:44:09Z
dc.date.available2015-08-20T05:44:09Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-08-20
dc.identifier.otherΕΓΛ/2015/00021el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2014
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζεται η θέση της λογοτεχνίας ως μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια κριτικής αποτίμησης των Ανθολογίων της Εˊ-ΣΤˊ Δημοτικού στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κίνητρο για την επιλογή του θέματος, που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία μου ως δασκάλας, αποτέλεσε η διαπίστωσή μου για τη μη συμβατότητα των σχολικών βιβλίων της λογοτεχνίας με τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την ξεπερασμένη διδακτική μεθοδολογία από την πλευρά των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελείται από έξι κεφάλαια και το παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στη λογοτεχνία και εκπαίδευση. Γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τη θέση που έχει η λογοτεχνία στην εκπαίδευση, τα οφέλη που προσφέρει στους μαθητές και γιατί πρέπει να διδάσκεται ως μάθημα στο σχολείο. Το κεφάλαιο συνεχίζει με αναφορά στη λογοτεχνία και τα σχολικά εγχειρίδια της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο και συγκεκριμένα στη Γλώσσα και στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αφού γίνεται η διάκριση σε είδη, ακολουθεί η παρουσίασή τους. Στόχος του κεφαλαίου είναι να ξεκαθαριστούν οι στόχοι του μαθήματος για να γίνει στη συνέχεια η εκτίμηση εφαρμογής τους στα σχολικά βιβλία. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία των δασκάλων που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τη λογοτεχνία με έμφαση στις αναγνωστικές θεωρίες, της αισθητικής της πρόσληψης, της αναγνωστικής ανταπόκρισης και της συναλλακτικής θεωρίας της Rosenblatt. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η κριτική αποτίμηση του Ανθολογίου Με λογισμό και μ’ όνειρο της Εˊ-ΣΤˊ Δημοτικού και του Κυπριακού Ανθολογίου για τα παιδιά του δημοτικού (μέρος Βˊ). Τα Ανθολόγια αξιολογήθηκαν σε μακρο-επίπεδο, δηλαδή με μονάδα ανάλυσης το συνολικό βιβλίο και τις ευρύτερες ενότητές του. Επειδή απουσιάζει ένα κοινά αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα μεθοδολογικό όργανο για την εξέταση των πτυχών ενός εγχειριδίου, επέλεξα ως μέθοδο έρευνας την ανάλυση περιεχομένου (content analysis) με μονάδα μέτρησης το θέμα, τα είδη των λογοτεχνικών κειμένων, το φύλο, την καταγωγή των λογοτεχνών και τις ερωτήσεις- δραστηριότητες (μόνο στο ελληνικό Ανθολόγιο, καθώς στο κυπριακό απουσιάζουν). Οι ποσοτικές αυτές αναλύσεις σε συνδυασμό με τις ποιοτικές που ακολουθούν ως διαπιστώσεις με βοήθησαν να καταλήξω επιλογικά στη διαπίστωση της καταλληλότητας των Ανθολογίων της Εˊ-ΣΤˊ Δημοτικού ως προς τη συμβατότητά τους με τα Αναλυτικά Προγράμματα και την εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων. Τα συμπεράσματα καταγράφονται στο έκτο κεφάλαιο. Στο παράρτημα γίνεται η ανάλυση των κειμένων και των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων των δύο Ανθολογίων ως προς τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τις θεωρητικές προσεγγίσειςel_GR
dc.format.extentv, 141 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευση -- Κύπροςel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευση -- Λογοτεχνία -- Κύπροςel_GR
dc.subjectPrimary education -- Cyprusel_GR
dc.subjectPrimary education -- Literature -- Cyprusel_GR
dc.titleΗ θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κριτική αποτίμηση των Ανθολογίων της Ε'- ΣΤ' Δημοτικού στην Ελλάδα και την Κύπροel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis thesis analyzes the place of literature as a subject in primary education and introduces a critical evaluation of the Anthologies of Grades 5 and 6 of primary school in Greece and Cyprus. The motivation for the choice of this subject was my experience as a teacher, as I ascertained the incompatibility of the literature textbooks with the objectives of the curriculum, outdated teaching methodology on the part of teachers and consequently lack of interest from the students' side. This thesis consists of six chapters and the Appendix. The first chapter concerns literature and education. There is a theoretical introduction on the place of literature in education, the benefits that it offers to students and why is taught as a subject in school. The chapter continues with an examination of literature in textbooks of primary education in Greece and Cyprus, particularly in “Anthology”. The second chapter examines the curricula for literature in Greece and Cyprus and present their goals. The aim of the chapter is to clarify the curricular objectives of the course and if they are applied in the textbooks. The third chapter addresses issues of teaching -methodology for this course. Theoretical approaches to literature are presented, with emphasis on reading theories, reception aesthetics, reader-response theory and the theory of Rosenblatt. In the fourth and fifth chapters a critical assessment of the Anthologies of Grade 5 and 6 of primary school in Greece and Cyprus is attempted. The anthologies were evaluated at macro-level, namely the total book and thematic units were treated as the units of the analysis. Because a commonly accepted methodological instrument for examining aspects of a manual is absent I chose as a research method Content Analysis treating as content units the topic of the genre, the sex and origin of the writers and questionsactivities (in the Greek Anthology, as they are not available in the Cyprus ones). The quantitative analyses are combined with qualitative ones in order to determine the appropriateness of the Anthologies of Grades 5 and 6 as well as their compatibility with the curricula and the application of theoretical approaches. The conclusions are included in the sixth chapter. The Appendix contains the analysis of texts and questions-activities of the two Anthologies relevant to the goals of the curricula and theoretical approaches.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record