Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαυλάκης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΣκούρτη, Παρασκευή
dc.contributor.otherSkourti, Paraskevi
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-07-28
dc.date.accessioned2015-07-28T11:42:40Z
dc.date.available2015-07-28T11:42:40Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2015-07-28
dc.identifier.otherΔΜΥ/2015/00285el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1989
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤο ιατρικό σφάλμα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις σε ένα σύστημα υγείας. Τα στατιστικά στοιχεία μάλιστα, τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις δεδομένων σχετιζόμενων με το ιατρικό σφάλμα, τείνουν να το αναδείξουν ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Το σφάλμα στο σύστημα υγείας είναι είτε ατομικό, είτε συστημικό. Το δεύτερο θεωρείται σοβαρότερο διότι δύσκολα εντοπίζεται, ώστε να καταστρωθεί σχέδιο αντιμετώπισής του. Το ατομικό σφάλμα όταν δεν οφείλεται σε αμέλεια του ατόμου το οποίο υπέπεσε σε αυτό, μπορεί να είναι ο αντικατοπτρισμός των συστημικών ανεπαρκειών στον τομέα της υγείας οι οποίες χρήζουν επανόρθωσης. Στην Ευρώπη ο καταλογισμός της ιατρικής ευθύνης γίνεται σύμφωνα με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Δύο είναι τα κύρια συστήματα: Το civil law, τα ηπειρωτικά δίκαια, σύστημα που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, και το common law που προέρχεται από το Αγγλοσαξονικό δίκαιο. Σύμφωνα με τα συστήματα αυτά, ο ιατρός ευθύνεται ποινικά από αμέλεια, αλλά είναι και αστικώς υπεύθυνος για προκληθείσες ζημίες, είτε από σύμβαση, είτε από αδικοπραξία. Ένα σημαντικό ζήτημα που θίγει η βιβλιογραφία είναι η ευθύνη του ιατρού σε σχέση με τη συναίνεση του ασθενή στην ιατρική πράξη. Η διενέργεια της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που έγινε στην παρούσα διατριβή οδήγησε στον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών αφενός σε συστημικό επίπεδο εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας, αφετέρου σε προβλήματα που εντοπίζονται στο πρόσωπο του ιατρού, όπως το φαινόμενο της άσκησης αμυντικής ιατρικής και τρίτον σε προβλήματα που εντοπίζονται στους ασθενείς όπως είναι τα ζητήματα δημόσιας υγείας που προκύπτουν εξαιτίας της ύπαρξης των ιατρικών σφαλμάτων. Οι συνέπειες του φαινομένου είναι κυρίως οικονομικές, αλλά εντοπίζονται και σε άλλα πεδία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβάρυνση του δικαστικού συστήματος από την εκδίκαση υποθέσεων ιατρικού σφάλματος. Μέτρα πρόληψης που προτείνονται είναι η προληπτική και αντιδρώσα ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν στο ιατρικό σφάλμα μέσω συγκεκριμένων μεθόδων. Τα σημαντικότερα ζητήματα που θίγονται είναι η σημασία της κοινοποίησης των ιατρικών σφαλμάτων στους ασθενείς, τις οικογένειές τους αλλά και στην ιατρική κοινότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα της αποκάλυψης και της απολογίας για το σφάλμα προς αποφυγή φαινομένων όπως το “second victim” που βιώνει ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό ιατρών μετά την ύπαρξη σφάλματος. Τέλος, προτείνονται νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης των ασθενών και αξιολόγησης των σφαλμάτων.el_GR
dc.format.extentxiv, 116 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔημόσια υγεία -- Ιατρικό σφάλμαel_GR
dc.subjectPublic health -- Medical errorel_GR
dc.titleΑνεπιθύμητα συμβάντα οφειλόμενα σε ιατρική αμέλεια και ιατρικό σφάλμα, ως ζήτημα δημόσιας υγείας. Η νομική ευθύνη του ιατρού και η σημασία της κοινοποίησης των ανεπιθύμητων συμβάντωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractMedical error is a phenomenon with great impact on country's health system. Measurements of frequency of appearance of medical error bring out this phenomenon as a main public health problem. Medical error in a public health system could be personal or systemic with the later considered to be the most important because of its difficulty to trace and confront it. Personal error that is not a product of negligence, could reflect the health system insufficiencies needed to be fixed. In the European continent the imputation of medical liability is based on every country's system of justice. Civil law or continental law represent one of the main systems of dispensation of justice ( legislation in force in Greece), the second system is the common law which is based on anglosaxonic law. According to the European law physician has a malpractice liability due to negligence at the same time has to compensate for damages by contract or by tort law. Physicians liability which is related to the patient informed consent is another important issue brought out by bibliography. Moreover, retrospective analysis of bibliographic data has led to the detection of problems and weaknesses :a) in systemic level, complexity of health systems, b) in a physicians level, defensive medical practice and c) in a patients level, public health issues due to medical malpractice. Apart from the economic repercussions of this phenomenon there are others such as the burden of justice system. Preventive measures should take into consideration the medical error causes analysis reactive or proactive. Another important issue is the disclosure of medical error to the patients, their families and the medical community. It is emphasized also the necessity of the disclosure and apology of the error in order to minimize the appearance of phenomena like the "second victim" which is very common to physicians after having committed a medical error. Finally, legislative interventions are suggested like reforms either in compensation system or in system of medical error assessment.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record