Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η επίδραση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των εν δυνάμει προπτυχιακών φοιτητών στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.