Show simple item record

dc.contributor.advisorΦωτιάδης, Θωμάς
dc.contributor.authorΔημουλά, Μαίρη-Μαρία
dc.contributor.otherDimoula, Mary-Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-07-21
dc.date.accessioned2015-07-21T11:22:07Z
dc.date.available2015-07-21T11:22:07Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-07-21
dc.identifier.otherMBA/2015/00308el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1962
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων εκείνων, που προσδιορίζουν το προφίλ των καταναλωτών στην φαρμακευτική Αγορά. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ποιος ή τι είναι αυτό που παρακινεί τον πελάτη/ασθενή να αγοράσει συγκεκριμένα σκευάσματα (συνταγογραφούμενα φάρμακα και μη, βιταμίνες, καλλυντικά). Κατά την επιλογή του θέματος, οι ερευνητικές προκλήσεις προέκυψαν και από τις συνεχείς αλλαγές του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της χώρας, κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2014- Μάρτιος 2015, στον κλάδο της Υγείας. Έτσι, για την απόκτηση μιας αντικειμενικής εικόνας για την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων, διεξήχθη συγκριτική έρευνα απόψεων, μεταξύ και των Γάλλων και των Βούλγαρων (αναπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαφορετικό βιοτικό επίπεδο και δείκτη Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ). Τα κύρια αποτελέσματα προέκυψαν έπειτα από την απάντηση συνολικά 150 ερωτηματολογίων (συλλογή πρωτογενών δεδομένων), από πολίτες της πρωτεύουσας κάθε χώρας, πελάτες φαρμακείων και αφορούν οικονομικά, ιατρικά, και προσωπικά κριτήρια αγοράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τα συμπεριφορικά κίνητρα φαίνεται ότι επηρεάζονται από τους επιστήμονες υγείας, από την τιμή, την διαφήμιση, τις εναλλακτικές επιλογές προϊόντων και την «κοινή γνώμη». Επιπρόσθετα, διαφαίνεται ότι οι πελάτες διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά και μεταξύ τους, στις επιλογές τους και στον ιδιαίτερο τρόπο δράσης. Η ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει κυρίως από τα διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης και βασικού εισοδήματος του κάθε καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων. Μέσω της συγκριτικής ανάλυσης, επομένως, παρατηρείται ότι οι Γάλλοι, οι Έλληνες και οι Βούλγαροι τείνουν να συμφωνούν σε κάποιες κοινές τάσεις συμπεριφοράς, αλλά και να διαφέρουν ουσιαστικά, σε ζητήματα μείζονος σημασίας.el_GR
dc.format.extent259 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΦαρμακευτικό μάρκετινγκel_GR
dc.subjectΚαταναλωτικό προφίλel_GR
dc.subjectΚίνητρα καταναλωτικής συμπεριφοράςel_GR
dc.subjectPharmaceutical marketingel_GR
dc.subjectConsumer profilesel_GR
dc.subjectΜotivated consumer behaviorel_GR
dc.titleΚριτήρια επιλογής φαρμακευτικών προϊόντων, συγκριτική μελέτη καταναλωτών Ελλάδας-Γαλλίας-Βουλγαρίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIn this thesis, the investigation effort to determine the key factors affecting the consumer profile in the pharmaceutical market is presented. The purpose of this research is to determine who or what motivates the client/patient to purchase specific formulations (prescription drugs or not, vitamins, cosmetics). On the topic, the researcher encountered challenges of the continuous changes in the external and internal environment of the country, during the period September 2014-March 2015, in the health sector. Thus, to obtain an objective picture of the purchasing behavior of the Greeks, a comparative opinion survey was conducted, between the Greeks, French and Bulgarian consumers (developed countries of the European Union, with different living standards and Human Development Index indicator by UN). The main results were obtained after answering a total of 150 questionnaires (collection of primary data), by citizens and pharmacy customers of the capital city of each country and where related with financial, medical, and personal purchase criteria of pharmaceutical preparations. The generated incentives are guided in order, by the health professionals, by price, advertising, alternative product choices and "public opinion". Additionally, it appears that customers differ from country to country and between them in their choices and the particular mode of action. The uniqueness stems mainly from the different levels of education and basic income of each pharmaceutical product consumer. Through comparative analysis, therefore observed that the French, Greeks and Bulgarians tend to agree on some common trends of behavior, but differ substantially in major issues.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record