Show simple item record

dc.contributor.advisorΚανάς, Άγγελος
dc.contributor.authorΚακαρούντας, Αθανάσιος
dc.contributor.otherKakarountas, Athanasios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-07-17
dc.date.accessioned2015-07-17T10:54:41Z
dc.date.available2015-07-17T10:54:41Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-07-17
dc.identifier.otherMBA/2015/00302el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1936
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ διεθνής οικονομική κρίση ανέδειξε την αδυναμία ανταπόκρισης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς. Ο κύριος λόγος εντοπίζεται στην μικρή διάθεση ή την πλήρη έλλειψη χρηματοροών από αγορές του εξωτερικού, ενώ δευτερευόντως αναγνωρίζεται η τάση (επιδίωξη) των επιχειρήσεων να έχουν ως κύριο πελάτη το Ελληνικό Κράτος (οριζόμενο τόσο από τους όρους «στενό» ή «ευρύ» Δημόσιο). Μελετώντας το πρόσφατο παρελθόν της Ελληνικής Οικονομίας είναι δυνατόν να εντοπιστεί επιπλέον ένα παράδοξο. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι είτε Μικρές/Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίχως όμως την ύπαρξη ενός πλαισίου υποστήριξής τους, ως εθνικό εργαλείο ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολύνεται η ίδρυσή τους, η λειτουργία τους αλλά και η πρόσβασή τους σε αγορές του εξωτερικού. Αντίθετα, σε σύγκρουση με τη μορφολογία της ελληνικής αγοράς, κανονιστικό πλαίσιο και μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια μόνο προς όφελος μεγάλων ή πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι προς έρευνα, καθώς η ύφεση της ελληνικής αγοράς δεν αναδεικνύει την εγχώρια αγορά ως μέσο χρηματοδότησης της επιχείρησης και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητάς της. Απαιτείται επομένως να επενδυθεί κεφάλαιο και προσδοκίες από την ελληνική πολιτεία αλλά και από τους θεσμικούς επενδυτές σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία και θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, προκειμένου να καταστούν βιώσιμες και κερδοφόρες. Αυτή η διπλωματική διατριβή έχει εμπνευστεί από μια παλαιότερη προσπάθεια ΜμΕ να συστήσουν ένα Συνεργατικό Σχηματισμό (ΣΣ – business cluster) προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανυπέρβλητα προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η λύση των ΣΣ αναδεικνύεται ως καταλύτης ωρίμανσης της επιχείρησης και μοχλός ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού κλάδου ή μιας αγοράς. Επιπλέον ως δευτερεύων στόχος της διατριβής είναι η μελέτη περίπτωσης του Corallia Clusters Initiative το οποίο λειτουργεί ως δημιουργός και διαχειριστής τέτοιων ΣΣ και έχει αποτελέσει υπόδειγμα ανάπτυξης ΣΣ για όλη την Ελλάδα. Σκοπός της διατριβής δεν είναι μόνο η αποτύπωση των πλεονεκτημάτων των ΣΣ, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και η καταγραφή των πραγματικών ωφελειών για τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ΣΣ, και ειδικά στην περίπτωση του Corallia Cluster. Επιδίωξη είναι να αποτελέσει η διατριβή ένα μικρό λιθαράκι της λύσης για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης πλήθους νεοφυών επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που διαθέτουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων, που θα περιορίσει την διαρροή ευφυΐας προς το εξωτερικό, και θα ενισχύσει το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών προς όφελος της Ελλάδας.el_GR
dc.format.extent81 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυνεργατικοί σχηματιμοί -- Ελληνικές επιχειρήσειςel_GR
dc.subjectBusiness clusters -- Greek enterprisesel_GR
dc.titleΟι συνεργατικοί σχηματισμοί συνεργασίας ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας: μελέτη περίπτωσης Corallia Clusterel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe global financial crisis revealed the weakness of Greek entrepreneurship to counterfeit the new market conditions and competences. The main reason lies in the small provision or complete lack of cashflows from foreign markets, and secondarily the pursuit of enterprises having as main customer the Greek State (defined both by the terms of "narrow" or "wide" State). Looking at the recent past of the Greek economy, a paradox can be further. The majority of Greek enterprises are either Small / Medium Enterprises (SMEs) and micro-enterprises, operating however without the existence of a solid and supportive framework, which would be a national development tool in order to facilitate their establishment, their operations and their access to markets abroad. Instead, in conflict with the morphology of the Greek market, regulatory framework and reforms have been implemented in recent years only in favor of large or very large companies. The results so far are under research, as the recession of the Greek market does not highlight the domestic market as the main market to finance an enterprise and hence its sustainability. It is therefore necessary to invest capital and expectations of the Greek State (but also from institutional investors) on a development model based on innovation that will give to Greek enterprises the competitive advantage over its competitors in order to become viable and profitable. This dissertation has been inspired by an earlier effort to establish an SME clusters (business cluster) to address insurmountable problems of the business environment in Greece. The solution of business clusters is emerging as curing catalyst of business growth in a business sector or a market. Furthermore, a secondary objective of the thesis is the case study of Corallia Clusters Initiative which serves as a business cluster facilitator and has been the development model of business clusters throughout Greece. The aim of the thesis is not only to capture the benefits of a business cluster, as reported in the academic literature and generally financial and national reports, but also the assessment of the actual benefits for Greek enterprises involved in business clusters, especially in the case of Corallia Cluster. The goal is to contribute with this thesis, with a negligible but realistic portion to the national solution for strengthening the Greek economy through the development of numerous startups and spinoffs (as SMEs) that will tap the high level of expertise found to graduates of Greek universities, which collaterally limit the brain leakage abroad, and will strengthen the export-import balance in favor of Greece.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record