Show simple item record

dc.contributor.advisorΔασίλας, Απόστολος
dc.contributor.authorΜαλαφούρη, Δήμητρα
dc.contributor.otherMalafouri, Demetra
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-06-26
dc.date.accessioned2015-06-26T10:51:57Z
dc.date.available2015-06-26T10:51:57Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.otherΔΜΥ/2015/00269el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1869
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ κοινωνικό-οικονομική κρίση αποτελεί μια θλιβερή παγκόσμια πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα από το 2009 και έπειτα η οικονομία συρρικνώνεται, τα προβλήματα από την οικονομική ύφεση γίνονται όλο και πιο σοβαρά και επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της κοινωνίας. Η σχέση υγείας και οικονομίας είναι μια σχέση δυναμική και αμφίδρομη. Ειδικότερα η οικονομική κρίση έχει σημαντική αρνητική επίδραση στο αγαθό της υγείας αλλά και γενικότερα στις υγειονομικές υπηρεσίες. Η εργασιακή ανασφάλεια, η εισοδηματική αβεβαιότητα, η ανεργία, οι άστεγοι, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν φυσικά επακόλουθα της κρίσης και προκαλούν αβεβαιότητα για το μέλλον. Εκτός αυτού, οι δαπάνες των νοσοκομείων και των άλλων υγειονομικών δομών αυξάνονται με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης κυρίως, η οποία ωστόσο σε περιόδους οικονομικής κατάρρευσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά το αγαθό της υγείας και πως αυτή επηρεάζεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υγειονομικές δομές με την αύξηση των δαπανών τους. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο υγείας (σωματικής και ψυχικής) του πληθυσμού και ο οικονομικός αντίκτυπος στη δημόσια και ιδιωτική υγεία αυτής της ενδεχόμενης αρνητικής εξέλιξης. Πραγματοποιείται έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου σε νοσοκομεία του νομού Αχαΐας σε δείγμα 142 εργαζομένων και 167 επισκεπτών. Αρχικά όσον αφορά τα συμπεράσματα που βγήκαν από τους απλούς επισκέπτες ή συνοδούς στα νοσοκομεία, προέκυψε πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία των ερωτηθέντων. Τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων μειώθηκαν, οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό μειωθήκαν με την σειρά τους. Επίσης δαπάνες για χημικά αντιδραστήρια, για φάρμακα, για ορθοπεδικό υλικό, ακόμα και οι μισθοί των υπαλλήλων διαφοροποιήθηκαν κινούμενοι σε πτωτική πορεία.el_GR
dc.format.extent77 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟικονομική κρίση -- Υπηρεσίες υγείας -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectEconomic crisis -- Health services -- Greeceel_GR
dc.titleΟ αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στις υπηρεσίες υγείας και στον πληθυσμόel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe socio-economic crisis is sad global reality in recent years. Since 2009 in Greece the economy is shrunk, the problems of the economic downturn are becoming more severe and affect important areas of society. The relationship between health and economy is dynamic and interactive. In particular, the economic crisis has adversely affected health goods and services. Job insecurity, income uncertainty, unemployment, homelessness, poverty, social exclusion are consequences of the crisis and cause uncertainty for the future. All the above, have a negative impact both on physical and mental health of citizens. Besides, the cost of hospitals and other health structures have been increased, resulting in a need to strengthen economic aid, which, however, in times of economic collapse is very difficult. This master thesis investigates the good of health and how it is affected in times of economic crisis for both citizens and health structures by increasing their costs. The objectives of the survey are: the impact of economic crisis on health status (physical and mental) of the population and the economic impact on public and private health this potential downturn. To examine the relationship between crisis and mental health we conduct a survey, using a questionnaire in hospitals of Achaia in sample 142 employees and 167 visitors. Originally on the conclusions that came out of the ordinary visitors or attendants in hospitals showed that the economic crisis has greatly affected the psychology of respondents. Hospital operating expenses declined, the cost of medical supplies were reduced in turn. Also costs for chemical reagents, medicines, for orthopedic material, even the salaries of employees differentiated moving on a downward path.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record