Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιπλάκου, Σταυρούλα
dc.contributor.authorΚωνσταντίνου, Μαρία
dc.contributor.otherConstantinou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-03-26
dc.date.accessioned2015-03-27T08:33:02Z
dc.date.available2015-03-27T08:33:02Z
dc.date.copyright2015-01
dc.date.issued2015-03-27
dc.identifier.otherΕΓΛ/2015/00008el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1811
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», που προσφέρεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι στάσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση της κυπριακής διαλέκτου κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά πόσο γνωρίζουν τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την χρήση της σε παράλληλη χρήση με την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας, την Κοινή Νέα Ελληνική. Κίνητρο για τη συγγραφή της εργασίας αυτής, εκτός από την αγάπη που τρέφω στην κυπριακή μας διάλεκτο, αποτέλεσαν και τα μαθήματα τα σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση τα οποία παρακολούθησα στην πρώτη θεματική ενότητα «Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία», καθώς και η σύγχρονη γλωσσική πραγματικότητα που αντιμετωπίζω καθημερινά στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, όπου εργάζομαι τα τελευταία έντεκα χρόνια, ως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας. Στην Κύπρο, ενώ επίσημη γλώσσα θεωρείται η Κοινή Nεοελληνική (ΚΝΕ), στις ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιείται η κυπριακή διάλεκτος (ΚΔ), γεγονός στο οποίο αρκετοί αποδίδουν και την αποτυχία των μαθητών μας στην γραπτή έκθεση, και πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών κατά τις Παγκύπριες εξετάσεις που διενεργούνται για εισδοχή στα ανώτερα ιδρύματα του κράτους. Θεώρησα, λοιπόν, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνήσω τις στάσεις των εκπαιδευτικών τόσο απέναντι στην ΚΝΕ όσο και απέναντι στην ΚΔ, αφού οι στάσεις που υιοθετούν οι δάσκαλοι/καθηγητές όσον αφορά στο θέμα γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς, κατά πρώτον, η ίδια η γλώσσα αποτελεί απαραίτητο μέσο σε κάθε παιδαγωγική προσπάθεια και, κατά δεύτερον, ο δάσκαλος/καθηγητής είναι απαραίτητος συντελεστής στην εκπαίδευση. Συνεπώς, η διερεύνηση των όποιων γλωσσικών στάσεών τους έχει να προσφέρει τα μέγιστα στην παιδαγωγική προσέγγιση στο σχολείο. Η ανά χείρας μεταπτυχιακή διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο εισαγωγικό πρώτο κεφάλαιο διατυπώνεται το πρόβλημα, η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα διερεύνησής του, καθώς και ο σκοπός της παρούσας έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, με αναφορά στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και στα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, καθώς επίσης τα συμπεράσματα και οι προτάσεις στα οποία καταλήγει η γράφουσα. Καθώς, ωστόσο εκπονείται στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορεί παρά να είναι προκαταρτικής φύσης. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο και σίγουρα χρήζει περαιτέρω μελέτης και έρευνας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας ήταν ποιοτική, μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις οχτώ εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής εκπαίδευσης, διορισμένων σε σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.el_GR
dc.format.extentviii, 174 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚυπριακή διάλεκτος -- Εκπαίδευση -- Κύπροςel_GR
dc.subjectCypriot greek dialect -- Education -- Cyprusel_GR
dc.titleΣτάσεις των κυπρίων εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση της κυπριακής διαλέκτου στο σχολείοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis study was conducted as part of the requirements of the Master's Program in Greek Language and Literature. The research investigates the attitudes of the Cypriot teachers as far as the use of the Cypriot dialect in the classroom during the lesson is concerned, and whether educators are aware of the benefits of bidialectal teaching for students, i.e. the parallel, contrastive teaching of Cypriot and Standard Modern Greek language, which so far is the official language of instruction. The main motivation for writing this work, apart from my love for the Cypriot Greek dialect, was provided by the parts of in the first module of the Master’s Program, ”Greek Language and Linguistics”, related to language instruction. Another motivation was the present linguistic reality which I face on a daily basis in secondary education as a teacher of Greek for the past eleven years. In Cyprus, while Standard Modern Greek (SMG) is considered the official language of communication, in informal, everyday communication it is the Cypriot dialect (CCT) which is widely used, a fact to which many attribute the failure of our students to produce coherent writing, and more specifically, the failure in the subject of Modern Greek at the Pancyprian final examinations required for the admission of students to tertiary education. Therefore, the attitudes of educators towards Standard Modern Greek and the Cypriot Dialect are considered highly interesting, as the educational framework educators adopt, as far as the language issue is concerned, is of special importance. This is so, since language in itself is the necessary tool in all pedagogical efforts, with educators being the primary agents of learning. Consequently, investigating teachers’ attitudes towards language and communication can promote a sound pedagogical framework for enhancing students’ language skills. The thesis consists of four chapters. The introductory first chapter presents the research question, the importance of and need for the research, as well as the objectives and the research hypotheses the study is based on. In the second chapter, the literature review is presented. In the third chapter there is a description of the methodology used for data collection, with reference to the questionnaire used to collect data and to participant traits. Finally, in the fourth chapter the results of the qualitative research are presented, as well as the conclusions and recommendations of the researcher. However, since this study is conducted for the purposes of fulfilling the requirements for a Master’s course, the conclusions of the research have to be viewed as preliminary, especially as the research topic is complicated and multifaceted, and further study and research is required. The methodology used for the purposes of the research was qualitative, involving semistructured interviews with eight teachers working in public secondary education schools in Limassol.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record