• Προσδιοριστές των συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών στην Ελλάδα 

    Κυρίμη, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τη διερεύνηση και αποτύπωση των συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών στην Ελλάδα στην παρούσα χρονική συγκυρία και την αποσαφήνιση των επιμέρους παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και ...