• Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε παιδιά 

    Οικονόμου, Μιχαέλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
    Σκοπός: Σκοπός είναι η συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε παιδιά. Βασικά ερευνητικά ερωτήματα που αναλύονται στην εργασία είναι τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ...