• Η λειτουργία του "Φωτός" στην τραγωδία του Σοφοκλή Τραχίνιαι 

    Τότσκα, Αικατερίνη (2016-07-22)
    Στην τραγωδία του Σοφοκλή Τραχίνιαι δοκιμάζονται οι μέθοδοι τις οποίες αξιοποιεί ο άνθρωπος προκειμένου να αποκτήσει την πολυπόθητη για τον ίδιο γνώση. Στην παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις ...