• Καινοτομία, επενδύσεις και μερίδιο αγοράς στις ξενοδοχειακές μονάδες 

    Σουβαρής, Χαράλαμπος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    H παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή έχει τίτλο «Καινοτομία, επενδύσεις και μερίδιο αγοράς στις ξενοδοχειακές μονάδες» και επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις σύγχρονες τάσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. Πιο αναλυτικά εξετάζεται η έννοια ...