• Η λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση 

    Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος (2013-07-30)
    Σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών και ανατροπών, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο σε επίπεδο αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής αυτών. Η ...