• Αγροτουρισμός στην Κύπρο. Η περίπτωση της επαρχίας Λάρνακας. 

  Θεοχαρίδης, Αντρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει το πως ο αγροτουρισμός αποτελεί κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα του αγροτουριστικού προϊόντος στην επαρχεία Λάρνακας μέσω της χαρτογράφησης ...
 • Η αγροτουριστική ανάπτυξη στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης 

  Μόσχου, Ελευθερία (2017-08-04)
  Ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, ...
 • Στροφή σε εναλλακτικές μορφές οτυρισμού και η πιθανή συμβολή της νεολαίας. 

  Πιερουλλή, Σταύρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-04)
  Είναι πλέον αποδεκτό γεγονός ότι ο μαζικός τουρισμός προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις, στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία λόγω τις ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης ορισμένων περιοχών από την μαζική συσσώρευση ...