• Η αφοσίωση του πελάτη στη λιανική τραπεζική 

    Μαγκλάρα, Ευφροσύνη (2014-07-23)
    Η παρούσα διατριβή αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της αφοσίωσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η έρευνα διεξήχθη στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από 107 πελάτες λιανικής ...