• Η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής αστυνόμευσης 

    Ταπακούδης, Μάρκος (2016-07-08)
    Η παρούσα πτυχιακή διατριβή μελετά την αποτελεσματικότητα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Ο κύριος στόχος της είναι να παρουσιάσει τη δομή και τους μηχανισμούς της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Εξετάζονται οι καταβολές και η εξέλιξη ...