• Οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2014 

    Τάμπαση, Παρασκευή (2014-08-27)
    Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και επηρεασμένο από τη χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων 4-5 ετών. Στην Ελλάδα, η κρίση έχει γίνει περαιτέρω αισθητή για ...